Friday, May 4, 2018

Yoruba Objective 3


Yoruba Q and A 3


 1. "Ayo ti korin" 'ti' je iba-isele

 2. A. baraku
  B. aisetan
  C. asetan

 3. "Mo ra iwe fun Gbemi" 'mo' je oro-aropo-oruko

 4. A. eni keji eyo
  B. eni keji opo
  C. eni kinni eyo

 5. Isori oro ti o maa n saaju apola oruko ninu apola aponle ni

 6. A. oro-atokun
  B. oro-ise
  C. oro-apejuwe

 7. A word is enough for the wise

 8. A. oro kan to fun eni ti o ti gbon
  B. abo oro laa so feni to ba gbon
  C. abo oro laa so fomoluwabi

 9. The man is very generous

 10. A. okunrin naa kanra gan-an
  B. okunrin naa lawo gan-an
  C. okunrin naa je alafe eniyan

 11. "Ewo ni alo?" 

 12. A. ma se fowuro sere
  B. ojo re a dale
  C. opa teere kanle o kanrun

 13. "O lowo lowo bii sekere" je ____

 14. A. afiwe
  B. awitunwi
  C. iforogbe-oro

 15. Ile meloo ni opon ayo maa n ni?

 16. A. merinlelogun
  B. mefa
  C. mejila

 17. Orisa wo ni a n ki ni "Olukoso"

 18. A. Sango
  B. Oya
  C. Obatala

 19. Olori awo oro ni a n pe ni

 20. A. alapin-in-ni
  B. erelu
  C. ajana

No comments:

Post a Comment

ARTICLES YOU MUST READ

  ---