Dishing Out Yoruba The Best Way (warning: do not translate with software to avoid misinterpretation)

Akamo Ninu Girama Ede Yoruba

No comments :

Okan pataki lara ohun amuye fun gbogbo ede lawujo omo alaaye ni a ti ri girama. Eyi si je okan lara isori ti a fi maa n da ede ti o ni igbekale ti o danto. Bi a ko ba gbagbe, a ti menu baa ri wi pe a le pin ede si imo-eda-ede, litireso, girama ati asa.

Ninu ise akanse ranpe yii, a oo toka si awon akamo ti a maa n ba pade ninu girama ede Yoruba. Awon akamo bii foniimu, biraketi, foonu ati colonu.

Akamo Foniimu ni ila-alakaba meji ti a maa n ba pade ninu eko fonoloji ati fonetiiki. A maa n lo lati fi adako iro alifabeti Yoruba (yala konsonanti tabi faweli). Apere ni /b/ /o/ ati bee lo.

Akamo Biraketi je akamo ti a le lo fun alifabeti, oro, apola, gbolohun. Nigba ti a ba n se ipin si isori ni a maa n lo akamo biraketi pelu alifabeti lati fi ya isori kan soto si omiran. Afikun itumo lo maa n sabaa mu ki a lo akamo biraketi pelu oro, apola tabi gbolohun. Apere ni (d) (egbon mi) ati bee lo.

Akamo Foonu fe fi ilo jo ti akamo foniimu nitori pe alifabeti nikan ni a maa n loo fun ninu eko nipa ato-iro ede. Apere ni [f] [t] [u] ati bee lo.

No comments :

Post a Comment